+420 604 272 179 paulownia.cz@seznam.cz

Technické údaje

Chemické složení Paulownia : Celulóza 46-49%.

                                             Hemiceluloza 22 až 25%.

                                             Lignin 21 až 23%.

                                             Voda 9 až 11 %.

                                             Vláknina 58 až 60 %.

Měrná hmotnost se pohybuje v rozmezí 0,23 – 0,30 (při 23 až 30%  vody)

Hustota : zelené dřevo – 700-800 kg/m3

             vyschlé dřevo – 300-320 kg/m3   

Tvrdost:1,4 kN

Flexibilita : 6,3 GPa

Tvrdost : 1,4 kN

Odolnost 42 : MPa

Odolnost proti tlaku : 20 MPa

Vliv vlhkosti dřeva na výhřevnost a měrnou hmotnost měkkého dřeva ( topol,smrk,paulownia )

Vlhkost (obsah vody % )         Výhřevnost ( MJ/kg )          Objemová hmotnost ( kg/m3 )

            10                                    16,4                                       375

            20                                    14,3                                       400

            30                                    12,2                                       426

            40                                    10,1                                       450

            50                                      8,1                                       530

Mezi nespornou výhodu patří vlhkost dřeva Paulownií, štěpka a palivové dřevo nezahnívají a neplesniví.

Vyhřevnost Paulownia:

Vlhkost 10%  4000 Kcal,kg
Vlhkost 29%  2940 Kcal,kg

Koeficient smrštění na základě hmotnosti a objemu.

                  Měrná hmotnost        Radiální         Tangenciální

Topol hybrid       0,34%                  3,0%               7,0%

Paulownia         0,22%                   1,8%               4,2%

Průměrné růstové vlastnosti v našich klimatických podmínkách                                  

                      Hustota výsadby       Přírůstek 1 rok      Přírůstek 2 rok      Přírůstek 3 rok       Průměr za rok

Topol hybrid       8000 ks/ha                     7 t/ha                16 t/ha                 18 t/ha                    16 t/ha                 

Paulownia           600 ks/ha                 5-11 t/ha                34 t/ha                 48 t/ha                39-48 t/ha

Cena biomasy se přímo odvíjí od vzdálenosti, kterou musí být přepravena.

U topolu je počítáno rentabilních 4 až 7 obmytí, předpokládaná sklizeň každý druhý ( třetí ) rok.

U Paulownií v našich podmínkách je růst nejhorší v prvním roce,obmytí je každoroční.

Výnosnost se může lišit podle druhu či klonu a samozřejmě podle podmínek.

                     Životnost na dřevní hmotu        Průměrný obsah vody při obmití %

Topol hybrid                20-25 let                                             50%

Paulownia                  50-80 let                                             27 %

Tyto technické údaje a informace jsou převzaty z jiných zdrojů.