+420 604 272 179 paulownia.cz@seznam.cz

Řez

Paulownii můžeme silně prořezávat a tím  přinutit strom růst podle našich představ. Za jistých okolností můžeme strom přinutit rozvíjet pupeny kdekoliv.

Strom tvoří pupeny během celého vegetačního období. Po prvním roce se ( většinou) provádí celkový řez (zvýší se tím  kořenový základ a ochrana před omrznutím, řez sestupný na jih ).

Díky ,,pařezové,, kořenové,,výmladosti vyraší jeden  i  více pupenů. Pro efektivní růst je třeba ponechat pouze jeden výhon a to ten nejsilnější a nebo ten s nejlepším růstem, ostatní je třeba odstranit.

Odstranění provádíme přímo u kmene  stromu (to platí při každém obmytí) .Pařez je ,,slabé dřevo,, – otevřený vstup pro případné hniloby a jiné.

Každý řez je stromy vnímán vždy jako poranění. Platí to samozřejmě i v případě výchovných řezů mladých stromů, u nichž dochází k velmi malým řezným ranám ve srovnání s udržovacími řezy vzrostlých stromů. Řez je násilný a nevratný zásah do života stromu i celé jeho biocenózy.

Používájí se různé prořezávací metody a každý řez snižuje růst,přírůstek ( na nějaký čas ) dřevního vlákna. Řez provádíme ve vyváženém úhlu od kmenu stromu . Nezařezáváme ke kmenu.

Pokud chceme prořezávat,musíme vědět kdy a znát jeden z cílů:

– růst výšky

 – péče o koruny vzrostlých stromů,udržovací řezy

– zlepšení kvality dřeva kmene stromů

– podpora tvorby květů, ( plodů )

– průměr růstu

– tvarování stromů

– zajištění provozní bezpečnost

Minimální udžovací řez- palivové dřevo,odstraňování suchých nebo nevhodných větví,případně mrazem poškozených.

Odvětvování – je prořezávací metoda používaná ke kontrole růstu a tvaru . Nejlepší je odstranění nežádoucích výhonků během vegetace

Kontrola růstu a tvaru – je odstranění veškerých nežádoucích rozvíjejících se zárodků , než se stanou dřevnaté a to až do výšky 7 metrů ( odstraňuje se jednoduše ručně za pomocí teleskopického řezáku ). Je to nejjednodušší a nejekonomičtější způsob, jak  kontrolovat růst na začátku vegetačního období.

Vývoj výšky – pro výšku růstu,je nutné silně ořezat a odstranit nežádoucí  pupeny a donutit tak mízu téci ke konečkům výhonků, míza  je líná, nechce cestovat nahoru víc , než je nutné,je třeba jí trochu pomoci.

Vývoje kmene – výroba řeziva atd. Pro nejvyší kvalitu dřeva potřebujete vyváženou, jednotnou korunu na všech stranách ,aby bylo vyrobeno stejné množství dřevního vlákna a rozloženo na všech stranách kmene ( jinak bude dřeň mimo střed), především na severní straně.

Také je možné udržovat správnou tuhost kmenu.Odpovídající průměr kmene podpoří váhu koruny.

Pokud tak neučiníte ,strom bude na vrcholu těžký a bude mít špatný tvar ( bude se křivit ).

Je-li průměr růstu příliš rychlý , může být nutné snížit rozvětvení koruny.

Je-li průměr růstu příliš pomalý , může být nutné provést částečnou sklizeň a uvolnit místo pro silnější stromy

( nedostatečný spon šachovnicové,křížové a nebo jiné odmytí ).

Redukční řezy koruny – používají se pro snížení hustoty koruny, prosvětlení a redukci obvodu koruny. Součástí těchto řezů je i odstranění problematických větví.Dobře provedené řezy tak plní i funkci ozdravnou.

Typy redukčních řezů : – prosvětlovací

                                  – symetrizační

                                  – vlastní

                                  – stabilizační

                                  – sesazovací

Některé druhy Paulownií nemají skutečného terminálního vůdce. Pokud nějakého mají , je ztracen na konci vegetačního období . Následující období , je dobré vyvinout dalšho terminálního vůdce. 

Další metodou může být rozvoj pouze dvou vrcholových pupenů.Jeden primární a sekundární (základní ) pupen.

Po nějakém čase upřednostníme dominantní terminál a sekudární se může odříznout od kmene (existují primární, sekundární a terciální pupeny) .

Druhy obmytí – Metoda kmenových výřezů

                        Metoda svazková,sběrací

                        Metoda štěpkování