+420 604 272 179 paulownia.cz@seznam.cz

Rozmnožování

Množení semeny  – u tohoto druhu rozmnožování se ztrácí určité procento z kvality stromu,ze kterého semena pocházejí.

Semena neudržují vlastnosti mateřské rostliny,pokud nejsou silně prokřížené.

Pěstování ze semen není doporučeno,pokud chcete získat jednotnost v příští generaci.

Když semena začínají klíčit,můžeme  pozorovat, že přibližně 60% má normální růst, 20% má nižší růst a 20% má vyšší než průměrný růst.
Tato poslední skupina je zajímavá.

Sehnat kvalitní rozmnožovací materiál je problematické.Špatná klíčivost materiálu a co je horší,  semena v nemalé míře pochází z nevhodných klimatických podmínek,takže i když je množení uspěšné,sazenice nemusí přežít v našich klimatických podmínkách ( zmrznou ).

Semena ke klíčení potřebují  dostatečnou světelnou  intenzitu v nenarušené vlhké půdě při teplotě  od 22 – 29°C


Semena druhů Paulownii se od sebe odlišují.

Časem semínka postupně tmavnou což může ukazovat na jejich nižší kvalitu a klíčivost. Při správném skladování si semena  mohou klíčivost zachovat i několik let.


Vegetativní množení – Při tomto způsobu množení rostlin, zejména dělením a řízkováním, je zajištěna 100% genotypová i fenotypová uniformita. Takovéto rostliny lze bez obav použít do plošných výsadeb, kdy záleží na jednotných vlastnostech, stejné velikosti.

Množení řízky je známé také jako klonování:

Množení výzrálými řízky – při tomto způsobu množení vzniká nová rostlina z oddělené části mateční rostliny.

Řízkování je velmi kvalitní množení a lze tím získat to nejlepší z kvalitní  rostliny ( matečnice ). Z té,která roste v našich anebo srovnatelných podmínkách.

Řízky mají horší ujímavost ,je zapotřebí odzkoušet různé možnosti a hlavně řízkovat kvalitní ( dřevitý ) materiál ve správný čas a vhodnou roční dobu ( podobné jako u RRD )

Řízkování Paulownii

Množení polovyzrálýmí řízky – metoda se používá začátkem léta ( je třeba dopěstovat ve skleníku )

Množení kořenových řízků –  je také velmi kvalitní ,ale trochu pracnější a náročnější,výhodou je vysoká ujímavost a kvalita.

Masitými kořeny můžete množit pomocí odříznutých kořenů. Velkou roli přitom hraje ve kterém ročním období řízky provedete.

Jednotlivé druhy  Paulownií se však ve svých nárocích  liší. Jen málo z nich se dokáže dobře reprodukovat téměř v každé roční době.

In vitro ,, ve skle,, – patří k nejkvalitnějším způsobům množení. Jde o množení v umělých podmínkách ( množení rostlin z nepatrných částic meristemových pletiv ).

Dají se využít takřka všechny části rostliny.Nevýhodou tohoto množení je možný vznik somaklonálních mutací.

Metoda je energeticky a finančně náročná.